tørrsteinsmur

Jeg er veldig glad i tørrmurer. Når jeg var liten, likte jeg dem fordi det var enkelt å klatre på dem og særlig, fordi firfislene pleide å sole seg på dem og var dermed lettere å fange. Nå er jeg fasinert av dem fordi de vitner om gamle dagers landbruk, steinete jorder og slit, og godt håndverk som har tålt tidens tann.

dry-stone-wall

Her i Norge har vi mye trær og i Tromsøområdet ser jeg nesten aldri en tørrmur. På Vestlandet derimot er de visst nok vanlige og på ferie møter jeg dem rett som det er. De er del av mange tradisjonelle kulturlandskap, hvor det er lite trær og mye stein og slike gjerder har blitt bygd over hele kloden siden førhistorisk tid.

dry-stone-wall-aletstch

En tørrmur er adskillig dyrere å bygge enn et vanlig gjerde. I England idag vil en enkel, ca. 1,5 meter høy vegg koste ca. 270 Pund og erfarne arbeidere kan lage mellom to og fire meter per dag. Når muren er bygd skikkelig, kan den vare i nesten et århundre og være en viktig del av det lokale økosystemet.

tørrsteinsmur

Muren kan bli befolket av flere arter nesten rett etter bygging. Inne i gjerde er det varmere enn utafor og varmekjære arter vil trives inni mellom steinene. Små pattedyr, amfibier og reptiler kan tilbringe vinteren inni muren og villbier lager bol. Noen fuglearter hekker inne i murene og lav, mose og planter som liker å ha det litt fuktig, koloniserer steinene og sprekkene.

stone-cottage

I sommer kom vi over ei forlatt setergrend i Aletsch området, som besto av ca. tyve steinbuer på 2000 meter over havnivå. Noen sto fortsatt, andre var bare steinhauger og noen få hadde blitt tatt vare på. De fleste var laget av tørrmur, noen få hadde mørtel mellom steinene.

steinbu

krasafaren-steinbu

Taket hadde blitt lagt på trebjelker som råtnet etterhvert og falt sammen. Også dørkarmene gikk i oppløsning.

stone-cottage-ruin-aletsch

stone-cottage-ruin

Ifølge hyttevertskapet lenger nede i dalen hadde setergrenda blitt bygd sent på 1700-tallet når det var et utbrudd av pest i dalen. Folk tok med seg buskapen og rømte til fjells for å komme seg unna smitten. Men der oppe var det veldig lite gress til dyrene og folk flyttet tilbake så fort faren var over. Senere ble bygningene brukt til begrenset seterdrift og ly for dyr og folk, før de ble helt forlatt. Vi møtte ingen på vår vei, unntatt to murmeldyr og noen sauer.

krasafaren-steinbu

Også idag er det mulig å lære seg å bygge tørrmur, kanskje i din umiddelbare nærhet? Ett land hvor denne delen av kulturarven tas godt vare på er Storbritannia. De har en egen tørrmurforening som holder kurs jevnlig. Et rask søk i norsk håndverksregister gir noen treff på murere som er spesialisert på dette, men det er  mange derute som kan denne gamle kunsten.
Finnes det tørrmurer der du bor? Har du bygd tørrmur selv, kanskje?

dry-stone-cottage