Hva er et atelier?

Fra Wikipedia:

Atelier (uttales atelié) er et fransk ord for en billedkunstners, fotografs eller en annen kreativ eller kunstnerisk persons arbeidsrom, verksted eller studio. Betegnelsen brukes også om et arbeidslokale for kunstindustri og enkelte typer skredderier og finere systuer.
Ateliers libres var uformelle akademier som utviklet seg på 1800-tallet; der ble det skaffet modeller, men ikke gitt noen undervisning. De ble mye søkt av avantgarde-kunstnere. Charles Gleyres atelier ble brukt som møtested for unge Monet, Renoir og Sisley, og det finnes en levende beskrivelse av den uformelle omgangsformen i George du Mauriers roman Trilby (1894).

Men hva er atelier  _egentlig_ ?

Atelieret til enhver kunstner, spesielt fra 1400- til 1800-tallet, karakteriserte alle assistentene, og dermed betegnelsen på malerier som «fra verkstedet til…» eller «atelier til…» Et kunststudio kalles noen ganger en atelier, spesielt i tidligere tidsepoker. I moderne, engelsk språkbruk kan «atelier» også referere til Atelier-metoden, en treningsmetode for kunstnere som vanligvis foregår i en profesjonell kunstners atelier.
Den ovennevnte «metoden» krever at iver etter studier spiller en betydelig rolle i produksjonen som skjer i et studiorom. Et atelier er mer eller mindre kunstferdig i den grad at kunstneren som okkuperer det er forpliktet til å videreutdanne seg i sin formelle disiplin. Akademiske læreplaner kategoriserer studioklasser for å forberede studentene på belastningen av å bygge sett med ferdigheter som krever en kontinuitet i praksis for å oppnå vekst og mestring av deres kunstneriske uttrykk. Et allsidig og kreativt sinn vil omfavne muligheten for slik praksis til å innovere og eksperimentere, noe som utvikler unike individuelle kvaliteter ved hver kunstners uttrykk. Dermed hever og opprettholder metoden et kunststudiorom over nivået til et rent produksjonsanlegg eller verksted.
Sikkerhet er eller kan være et problem i studioer, med noen malingsmaterialer som må håndteres, lagres eller brukes riktig for å forhindre forgiftning, kjemiske brannskader eller brann.
Kort og godt bare et studio?
by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?